|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Wnioski i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

wniosek o pomoc

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Obowiązująca procedura w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy składa się z następujących etapów:

1) Zgłoszenie potrzeby poprzez złożenie wniosku o pomoc w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy wraz z kompletem dokumentów tj. udokumentowaną sytuacją majątkową, dochodową i osobistą.

2) Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.

3) Ustalenie przez pracownika socjalnego wraz z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.

4) Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.

5) Wydanie decyzji w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.

6) Realizacja pomocy - po uprawomocnieniu się decyzji.