|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne:

1) praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne,

2) schronienie,

3) posiłek,

4) niezbędne ubranie,

5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

6) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

7) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

8) sprawienie pogrzebu.