|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Świadczenia rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń rodzinnych:
1) zasiłek rodzinny;
2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka;
3) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
4) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
6) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
7) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
8) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
9) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
10) świadczenie rodzicielskie
Świadczenia opiekuńcze:
1) zasiłek pielęgnacyjny
2) świadczenie pielęgnacyjne
3) specjalny zasiłek opiekuńczy