|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Dodatki mieszkaniowe

W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów.
Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte
w pkt. 2-5 oraz 7-9 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 r. o potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku.
Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 r. potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 r. zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 r.
Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%
2) wieloosobowym – 30%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5.167,47 zł.
Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Nowe wzory wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracja o dochodach są do pobrania w MGOPS w Stepnicy.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy w pokoju nr 4.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/dodatki-mieszkaniowe---nowe-przepisy-od-1-lipca-2021-r