|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Dodatek osłonowy

Informuję, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska dnia 18 stycznia 2024 r. opublikowało wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

1. elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPS_Stepnica/SkrytkaESP

2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. Bolesława Krzywoustego 41a od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można otrzymać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy oraz pobrać na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „Dodatki” a następnie w zakładce „Dodatek osłonowy”.

Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka, Panią Barbarą Kleszcz tel. 91 881 58 45 w godzinach od 7:30 do 15:30.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informuję, że od stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, które weszły w życie 31 grudnia 2023 r. dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 r. wynosi:

1. 228,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2. 343,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych

3. 486,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

4. 657,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

1. 286,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2. 429,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

3. 607,75 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

4. 822,25 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2024 r., a wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2024 r.:

1. elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPS_Stepnica/SkrytkaESP

2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. W momencie opublikowania wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Stepnica oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Barbarą Kleszcz pracownikiem Ośrodka tel. 91 881 58 45 w godzinach od 7:30 do 15:30.