|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Dodatki energetyczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje świadczenie w postaci dodatku energetycznego.

Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wniosek o dodatek energetyczny należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy w pokoju nr 4.