|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Dodatki energetyczne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym informuję, że  w okresie od dnia 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy wstrzymuje przyjęcia wniosków o dodatek energetyczny. Wnioski złożone w tym czasie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Podstawa prawna (art. 15 ustawy o dodatku osłonowym). Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.