|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Świadczenia wychowawcze 500+

UWAGA !!!

zmieniają się zasady wypłaty świadczenia 500+. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmie uprawnienia do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłatę.

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obsługą programu Rodzina 500 + zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze zmiany:

1) podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

2) wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną tj. poprzez:

- Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,

- ​system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

- ​platformę informacyjno-usługową EMPATIA,

3) wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej,

4) świadczenie dla rodzin migrujących: w myśl przyjętych zmian świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości, niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju.

Świadczenia wypłacane obecnie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikiem Ośrodka.

Do ZUS z kolei, należy kierować od dnia 01.01 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. Wnioski na nowy okres zasiłkowy, będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku - Świadczenia - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS