|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Program "Za życiem"

logo za życiem

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wsparcie, o którym mowa w ustawie obejmuje:

- zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;

- zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (kwota 4000 zł);

- zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

- zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

- zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;

- zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 złotych.

Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy:

- dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,

- dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę, zagrażającą życiu,

- choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),

- kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

O świadczenie może się ubiegać (bez względu na dochód):

- ojciec

- matka

- opiekun prawny

- opiekun faktyczny

Termin złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

ULOTKA WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

więcej informacji 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-