|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Celem podstawowym prowadzonych konsultacji psychologicznych dla osób doznających przemocy jest odbudowanie osobistej mocy tych osób, a co za tym idzie ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Na skutek psychologicznych mechanizmów przemocy, u osób jej doznających często dochodzi do zmiany obrazu własnej osoby. Osoby te postrzegają siebie jako głupie, niezdolne do podejmowania działań, dostosowujące się do żądań osoby stosującej przemoc i bezkrytycznie wierzące w rzeczywistość jaką im ich oprawca przedstawia. Osoby te tracą wiarę w siebie, przeżywają stały lęk i poczucie winy, nabywają przekonanie, że nie są w stanie nic zrobić aby przerwać sytuację w jakiej się znalazły dlatego przestają podejmować działania.
Podczas konsultacji z osobami doznającymi przemocy dążymy do odbudowania ich osobistej mocy poprzez, między innymi, zwiększenie wiedzy tych osób na temat zjawiska przemocy, mechanizmów pozostawania w sytuacji przemocy, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy, przekazania informacji na temat dostępnych form pomocy oraz procedur i instytucji pomocowych, zwiększenie gotowości do podejmowania działań sprzyjających wychodzeniu z sytuacji przemocy.
U podstaw naszych działań leży filozofia i założenia terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (Solutions Focused Brief Therapy, w Polsce używany skrót – TSR). Podejmując współpracę z osobą doznającą przemocy w pierwszej kolejności dążymy do sprecyzowania czego dana osoba potrzebuje, jaki ma cel, do czego dąży. Wiedza na temat potrzeb klienta pozwala, nam we współpracy z nim, na znalezienie odpowiednich rozwiązań dla danej osoby. Wspólne szukanie rozwiązań opieramy na zasobach klientach, który to również  decyduje nad czym w danym momencie pracujemy.
Spotkania prowadzone są przez konsultantów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarówno psychologów jak i pedagogów. Adresatami programu są osoby które aktualnie doznają przemocy oraz osoby, które doznawały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki.


Z A P I S Y:

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

ul. Jaktorowska 4,

01-202 Warszawa

tel. 22 499 37 33


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY