|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - obowiązek właścicieli budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Będą do wyboru dwie drogi:

elektronicznie na stronie internetowej-  https://zone.gunb.gov.pl/

w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania od
1 lipca br. w urzędzie.

Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2022 r.  Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł. „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny” – wyjaśniono w ustawie. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji, zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, kary możemy uniknąć, przesyłając wymagane informacje do urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy u Pani Anny Humieja, pod nr telefonu 91 418-85-21 wew. 24 lub mail budownictwo@stepnica.pl.

Informator dla właścicieli budynków 

formularz A dla właścicieli budynków mieszkalnych 

Formularz B dla właścicieli budynków niemieszkalnych