Dziś jest niedziela 07 marca 2021, imieniny: Pawła i Tomasza

Procedura wydawania zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”

dodano: 2021-02-23 05:24:58

Podstawa prawna art. 411 ust. 10g - 10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze” może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Na terenie Gminy Stepnica zaświadczenia wydawane będą przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. B. Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica w godzinach od 07:30 do 15:30, tel. 91 881 58 45.

czytaj więcej »

Informacja !!!

dodano: 2021-01-29 12:50:43

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że zgodnie z zawartą Umową z Caritas Polska  na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 r. od dnia 04.02.2021 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 będzie wydawana żywność w holu Gimnazjum (wejście od strony boisk).

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 881 58 45

 

 

czytaj więcej »

Informacja !!!

dodano: 2021-01-26 16:22:57

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

1. posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego - warunek podstawowy,

2. utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy - osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

3. niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym,

4. posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.).

czytaj więcej »

Informacja ustawy "Za życiem"

dodano: 2021-01-17 16:32:18

herb gminy stepnica  logo ustawy za życiem  logo ośrodka

Jeśli jesteś

1. kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży z powikłaniami, która z dużym  prawdopodobieństwem urodzi dziecko obarczone poważnymi problemami zdrowotnymi

2. kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu

3. matką wychowującą dziecko niepełnosprawne lub członkiem jej rodziny

czytaj więcej »

Informacja 500+

dodano: 2021-01-12 21:52:32

 zdjęcie 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że świadczenie wychowawcze 500 + przyznane jest do 31.05.2021 r.

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem:

- systemu bankowości elektronicznej banków

- portalu emp@tia

- Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS

- elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej, które należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. Bolesława Krzywoustego 41a.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Złożone wnioski z wymaganymi dokumentami:

do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia do 31 października 2021 r.

Jarosław Gruszczyński 

Dyrektor 

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

czytaj więcej »