|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

program "Wspieraj seniora"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że Gmina Stepnica kontynuuje wsparcie osób starszych w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Program ma na celu wsparcie w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program jest skierowany do osób po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Zgłoszenia potrzeby wykonania zakupów art. spożywczych, leków, środków czystości seniorzy mogą dokonać telefonicznie:

ogólnopolska infolinia, tel.  22 505 11 11 

lub bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, tel. 91 881 58 45 lub 721 714 424.

Ważna informacja: koszty zakupów ponosi senior.                                            

https://wspierajseniora.pl/

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor