|
91 881 58 45 fax. 91 881 58 46
|
pn - pt: 7:30 - 15:30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

"Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich to nasz obowiązek"

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026

Informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w dniach od 14 czerwca do dnia 21 czerwca 2021 r. prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026.

Konsultacje przeprowadzone są poprzez podanie do publicznej wiadomości projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026.

W celu zgłoszenia uwag do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026 prosimy o wypełnienie Formularza Konsultacji Społecznych. Formularz można złożyć:

-  osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, 72-112 Stepnica, ul. Bolesława Krzywoustego 41a w godz. od 7.30 do 15.30

-  wysłać pocztą tradycyjną na adres powyżej

- elektronicznie poprzez platformę e-PUAP na adres skrytki podawczej: /OPS_Stepnica/SkrytkaESP

- elektronicznie na adres poczty e-mail: sekretariat@mgops.stepnica.pl

Zarządzenie Nr 41/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica – projekt

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Jarosław Gruszczyński